BBÇ2019
25-27 Temmuz 2019

Sekizinci Bozok Bilim Çalıştayı
 

Genel Bilgi


Bu sene Çalıştay için özel bir tema tanımlaması yapmadık. Önceki yıllarda ele alınan temalar ile belli bir odaklanma olduğu düşünülerek Çalıştay konularının ana başlık altında seri halinde devam etmesi yönünde bir eğilim oluştu.

Toplantının ana felsefesi deneysel ve teorik bilgi ve deneyimlerin disiplinlerarası paylaşımını teşvik etmektir. Ayrıca BSW2019’de önceki yıllarda olduğu gibi Hesaplamalı Kimyasal Fizik konuları, Nano-Ölçekte Bor ve Nano Karbon çalışmaları, Çekirdekten Biyolojik Moleküllere, Topaklara ve Nanomalzemelere Yapı ve Dinamik davranışlar ile ilgili diğer alanlarda yapılan temel ve uygulamalı araştırmalara yer verilecektir.

Bu temalar sınırlayıcı olmayacak biçimde geniş bir çerçevede, Sözlü ve Poster sunumlara yer verilerek gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Toplantı kapsamında etkinlikler 3 gün sürecek? ilk iki gün sunumlar için, üçüncü gün serbest tartışmalar, yeni proje fikirleri geliştirmeye ve gezi programlarına ayrılabilecektir. BSW2019 toplantısında sunulan bildirilerin özetlerini “Electronic Letters on Science &Engineering” (http://dergipark.gov.tr/else) dergisinde yayınlamayı planlamaktayız. Sunum yapacak katılımcının Çalıştaya kayıt yaptırması ve değerlendirme sürecinde gecikme yaşanmaması için 27 Haziran 2019 tarihinden önce, bildiri özetini e-posta yolu ile bsw@bozok.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

Önceki Çalıştaylarımız

2018 | Bor ve Bor İçerikli Nanomalzemeler ile Uygulamaları

2017 | Çekirdekten Nanomalzemelere Araştırmalar ile Uygulamaları

2016 | Nano Karbon Malzemelere ve Uygulamaları

2013 | Çekirdekten Topaklara Yapı ve Dinamik Üzerine Çalışmalar

2012 | Çekirdekten Biyolojik Moleküllere Yapı ve Dinamik Üzerine Hesaplamalı Çalışmalar

2011 | Hesaplamalı Kimyasal Fizik

2010 | Nano-Ölçekte Bor çalışmaları